Krást se nevyplácí

   

 
 

 

 
     
 
  Jednoho dne, když jsme se vraceli z projížďky na

poprvé jsme viděli takhle zblízka lišku

  koních domů, všimli jsme si v našem plotě
  uvězněné lišky. Již nejevila známky života.
  Tentokrát se jí lup na naše slepičky opravdu
  nevyplatil...
   
     
     
     
     
       
       
         
 

Zmije  

zmije stočená do klubíčka není téměř vidět

   
   
  Život na horách se nám líbí, je tu zajímavá flóra
  i fauna. Musíme se ale smířit  s nepříjemným
  faktem, že tu s námi žijí i zmije.Protože jsme i dříve
  chovali pro radost okrasné užovky, máme k hadům
  kladný vztah. Snažíme se je odchytit a odnést co  
  nejdále, možná v bláhovém domnění, že se nevrátí.

rychle chytit, než uteče...

   
  Opravdu ve mně zatrnulo, když na cestě vedle naší
  zahrady, kde právě běhala Gerdička, něco zasyčelo.
  Okamžitě jsem popadla Gerdičku do náruče, neboť
  se právě zvědavě otočila, aby šla prozkoumat to
  zajímavé syčící stvoření. Zmiji jsme odchytli
  a odnesli.  
   

červená užovka je neškodná

  Již se nám stalo, že přišla domů oteklá kočka,
  jednou mělo i kůzle oteklou celou hlavu.
  Naštěstí se zatím nikomu nic nestalo a další den
  byli zcela vpořádku.
   
   
   
   

  Také ještěrkám se u nás daří.
Nejraději jsou ve skleníku,kde se pěstují okurky.

Tato ještěrka očekává narození malých ještěrek ...